DÁLLE Á

LINGUA!

Saca o galego

que levas dentro!

Descarga o xogo

“Dálle á lingua” é un xogo de cartas que fomenta o uso do galego de xeito divertido. Consiste nunha serie de probas que as persoas participantes terán que superar para sumar puntos.

Refráns

Non hai pouco que chegue nin moito que non se acabe

Amiguiños, si, pero a vaquiña polo que vale

A todo porco lle chega o seu San Martiño

O que garda sempre ten

Quen ten cu, ten medo

Quen con lobos anda, a ouvear aprende 

Xente nova e leña verde, todo é fume

Sae máis cara a salsa có peixe

Outra vaca no millo 

Mexan por nós e hai que dicir que chove 

En maio aínda a vella queima o tallo 

Expresións

Marcho

que teño que marchar

Que

morra o conto

Tanto

me ten

Vaiche

boa

Malo

será

Caer

da burra

Éche

o que hai

Chegar

e encher

Non ten

xeito ningún

Non vaia

ser o demo

Chistes

Cancións

Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo